Απόφαση Ο.Ε. επί της από 12.04.2022 (αρ. εκθ. καταθ. 92/2022) αγωγή του Γ.Μ. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

252

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

26/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: