Απόφαση Ο.Ε. για επιστροφή χρηματικού ποσού που εισπράχθηκε ως πρόστιμο, κατόπιν τελεσίδικης ακύρωσης με δικαστική απόφαση, δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. 6303/2022 αίτησης του Π.Δ.

Αριθμός Απόφασης:

253

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

26/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: