Απόφαση Ο.Ε. επί της από 12.10.2017 (αρ. εκθ. καταθ. ΑΓ252/12-10-2017) αγωγής του Δ.Ν. ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου

Αριθμός Απόφασης:

123

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: