Απόφαση Ο.Ε. επί της από 14.07.2022 (αρ. εκθ. καταθ. 158/2022) κλήσης των Δ.Δ. και Ε.Δ. κατά (μεταξύ άλλων και) του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

456

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: