Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Δήμου Μεγανησίου για την υλοποίηση της πράξης «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ».

Αριθμός Απόφασης:

457

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: