Απόφαση Ο.Ε. επί της από 18.7.2023 (αρ. εκθ. καταθ.36/2023) αγωγής του Κων/νου Πετρόπουλου του στρέφεται κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία Δήμος Λευκάδας και απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

330

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

05/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: