Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Έργα διευθέτησης ομβρίων Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 49.999,00€ με το ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

329

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

05/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: