Απόφαση Ο.Ε. επί της από 21.12.2022 (αρ. εκθ. καταθ. 109771/2022) αγωγής του Κ.Κ. η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών στις 25-10-2023.

Αριθμός Απόφασης:

18

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

31/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: