Απόφαση Ο.Ε. επί της από 26.07.2021 (αρ. εκθ. καταθ. ΑΓ 56/2021) αγωγής των Φραγκούλη Χρήστου, Φραγκούλη Ακριβούλας και Φραγκούλη Ζωής ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

Αριθμός Απόφασης:

541

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

07/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: