Απόφαση Ο.Ε. επί της από 26.1.2023 (αρ. εκθ. καταθ. 3/2023) αγωγής του Κ.Δ. η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, με την νέα διαδικασία του Κ. Πολ .Δ.

Αριθμός Απόφασης:

41

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: