Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά της αριθ’ 4559/702/12-1-2023 απόφασης του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Σπυρίδωνος Ιωάννου, ως και παράστασης ενώπιον του ως άνω δικαστηρίου κατά την εκδίκαση της πιο πάνω προσφυγής.

Αριθμός Απόφασης:

40

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: