Απόφαση Ο.Ε. επί της από 26/4/21 (αρ. εκθ. καταθ. ΜΤ78/21) αγωγή των Α.Χ. & Κ.Χ. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

590

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: