Απόφαση Ο.Ε. επί της από 27.12.2021 (αρ. εκθ. καταθ. 261/2021) αγωγής των Σ.Κ. και Χ.Σ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

6

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: