Απόφαση Ο.Ε. επί της από 28-06-2021 (αρ. εκθ. καταθ. ΜΤ 134/21) αγωγής του Λάζαρου Σταματέλου κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

499

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

10/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: