Απόφαση Ο.Ε. επί της προτάσεως, για την έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης-Αυτοματοποίησης του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Λευκάδας, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για την διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεση των Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Οδικού Φωτισμού Δήμου Λευκάδας, με σύμβαση ενεργειακής απόδοσης (Σύμπραξη Δημόσιου- Ιδιωτικού Τομέα).

Αριθμός Απόφασης:

271

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: