Απόφαση Ο.Ε. για 1η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ» προϋπολογισμού 24.800,00€ με το ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

17

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: