Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 22.200,00 € για « Προμήθεια εξοπλισμού και δαπάνες στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το Δήμο Λευκάδας» για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν.4830/2021(Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα « Άργος » και λοιπές διατάξεις».

Αριθμός Απόφασης:

554

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: