Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ».

Αριθμός Απόφασης:

553

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: