Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 400.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 172084/2022 απόφαση Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του έργου: Αποκατάσταση – Συντήρηση – Διαμόρφωση και Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικών Οδών Μαραντοχωρίου Λευκάδας, της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

339

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: