Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 430.376,08 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3122/2022 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την πράξη: "Ψηφιοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Άγγελος Σικελιανός Δήμου Λευκάδας με κωδικό 5093555" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Αναγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020

Αριθμός Απόφασης:

340

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: