Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή δωρεάς ελαστικού τάπητα ασφαλείας από την εταιρεία ECO ELASTIKA, για το 4ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

348

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: