Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της αριθ. 241/2022 απόφασής της ως προς τους όρους διακήρυξης του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 1.690.000,00€, σύμφωνα με το από 21-06-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αριθμός Απόφασης:

349

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: