Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή δωρεάς ψηφιακού υλικού στο Δήμο Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

360

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

03/10/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: