Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή δωρεάς ψηφιακού υλικού στο Δήμο Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

652

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: