Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», προϋπολογισμού 74.400,00 €, αναδόχου: Μ.&Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

651

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: