Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή όρων και προϋποθέσεων για την λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου, συνολικού ποσού 2.484.819,24€, το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Αριθμός Απόφασης:

212

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

04/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: