Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της AegeanRebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. του Δήμου Λευκάδας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

211

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

04/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: