Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή όρων και προϋποθέσεων για την λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου, συνολικού ποσού 706.895,75€, το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση ανοικτού αθλητικού χώρου και βελτίωση χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

360

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

04/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: