Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας που έγινε την 29.06.2022 για την παραχώρηση, τριών (03) ανεξαρτήτων τμημάτων στην πλατεία της παραλίας κοιν. Λευκάδας και την χρησιμοποίησή τους ως χώρους τοποθέτησης και λειτουργίας παιδικών παιχνιδιών, καρουζέλ, και ηλεκτροκίνητο τρενάκι

Αριθμός Απόφασης:

359

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

04/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: