Απόφαση Ο.Ε. για αποζημίωση ιδιώτη κ. Ι.Κ.

Αριθμός Απόφασης:

290

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

28/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: