Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την δικάσιμο της 28ης-11-2023 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση κατά της αριθ’ 67331/2023 αγωγής των εναγόντων Κ.Β.,Θ.Α, Κ–Γ.Α, Π.Ι, Κ.Ε, Σ.Ε. που στρέφεται και κατά του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

291

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

28/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: