Απόφαση Ο.Ε. για αποζημίωση ιδιώτη κ. Β.Μ.

Αριθμός Απόφασης:

309

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

08/08/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: