Απόφαση Ο.Ε. για xορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη προς υποστήριξη της από 25-10-2019 και αριθμό κατάθεσης 24/2019 έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’35/2019 απόφασης του Eιρηνοδικείου Λευκάδας και κατά των Ιωάννας Πατίλα κλπ. η οποία συζητείται στις 22-9-2023 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που δικάζει σε δεύτερο βαθμό.

Αριθμός Απόφασης:

310

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

08/08/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: