Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση αγωγής για απόδοση μισθίων ακινήτων στη θέση "Πόρτο Κατσίκι" Κοινότητας Αθανίου του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

183

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: