Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & Κ.Χ. ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού ποσού 70.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Αριθμός Απόφασης:

184

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: