Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 132/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

202

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

04/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: