Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 242/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

278

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

18/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: