Απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής χρηματοδότησης της Πράξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ κατόπιν ένταξης της στον πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση» Άξονα προτεραιότητας 1.α «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αριθμός Απόφασης:

277

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

18/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: