Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 31/2022 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Απόφασης:

148

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

05/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: