Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 9/2022 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

Αριθμός Απόφασης:

387

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: