Απόφαση Ο.Ε. για πρόσληψη προσωπικού βάσει Προγράμματος ΟΑΕΔ «Επιχορήγηση μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 55 – 67».

Αριθμός Απόφασης:

386

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: