Απόφαση Ο.Ε για άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 93/2023 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

396

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

07/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: