Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή μη έφεσης, κατά της κοινοποιηθείσας την 15-5-23 υπ΄ αριθ. 28/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

222

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

13/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: