Απόφαση Ο.Ε. περί ανάθεσης σε συμβολαιογράφο της σύνταξης και υπογραφής δανειστικού συμβολαίου, που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων για τη χορήγηση τοκοχρεολυσικού δανείου συνολικού ποσού 2.484.819,24€ για την εκτέλεση του έργου: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στην Πρόσκληση ΑΤ 06

Αριθμός Απόφασης:

223

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

13/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: