Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή μη έφεσης κατά των αριθ’ 15 και 16/2023 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Λευκάδας που συζήτησαν τις δύο αγωγές της Α.Τ., που στρέφονται κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία Δήμος Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

165

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

09/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: