Απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής χρηματοδότησης της Πράξης ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ κατόπιν ένταξης της στο ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025 και στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές στον Τομέα του Αθλητισμού», ποσού 1.119.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

164

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

09/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: