Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση και διαχωρισμό των προσφυγών κατά των αντίστοιχων αριθ’ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 και 30/2017 προστίμων Λιμενάρχη κατ’ ακολουθίαν της αριθ’ Α312/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας και παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, στην συνεδρίαση στις 22-6-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά την συζήτηση των πιο πάνω προσφυγών του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

233

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: