Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΑΛΑΜΑΝΑΤΟ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΡΟΥ", αναδόχου Ηλία Περδικάρη.

Αριθμός Απόφασης:

103

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: