Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Δημήτριο Μασούρα να εγείρει για λογαριασμό του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας αγωγή διόρθωσης αρχικών εγγραφών, βάσει της υπ’ αριθμ. 16/2021 απόφασης του τοπικού συμβουλίου Κατούνας

Αριθμός Απόφασης:

218

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

11/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: