Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής σε Δικηγόρο κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (άρθρο 72 Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για αγωγή καταβολής διαφορών από σύμβαση έμμισθης εντολής του Δ.Μ., η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, με την διαδικασία των περιουσιακών διαφορών-αμοιβών.

Αριθμός Απόφασης:

611

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

02/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: